Versie 1.1.4c (10 februari 2021)

====================================================================================================================================================================================
Wijzigingen versie 1.1.4c (10 februari 2021)
- CNDBVV-BESLAGVRIJE-VOET.xml gewijzigd. In dit veld komt nu de afloscapaciteit te staan bij beslagobject 'BDS toeslag of vtib'.
- CNDBVV-OVERIGE-BEDRAGEN.xml gewijzigd. Het is mogelijk gemaakt om de kosten inrichting op 0 euro te zetten. Dit documentveld toont nu ook de kosten inrichting als het bedrag gelijk is aan 0 euro. Voorheen kwam de regel alleen naar voren als het bedrag hoger was dan 0 euro.
====================================================================================================================================================================================
Wijzigingen versie 1.1.4b (18 januari 2021)
- CNDBVV-NIET-MEETELLEN.xml gewijzigd. De bedragen van melding 20003 en 20004 zijn omgewisseld.
====================================================================================================================================================================================
Wijzigingen versie 1.1.4a (16 november 2020)
- CNDBVV-GEEF-DOOR-ALS.xml gewijzigd. Uitleg woonlasten 'Woonlasten zijn gedefinieerd in artikel 475ab lid 1 Rv.' toegevoegd.
- CNDBVV-BESLAGVRIJE-VOET.xml toegevoegd. Dit conditionele veld is toegevoegd om de eerste twee regels van de modelmededeling niet te tonen bij beslagobject 'Belastingdienst'.
- Modelmededeling-sjabloon.xml gewijzigd. Verwijzing naar nieuwe conditionele veld CNDBVV:BESLAGVRIJE VOET toegevoegd.
====================================================================================================================================================================================