Terug naar overzicht

Wij hebben vernomen dat het CJIB met diverse kantoren contact heeft opgenomen over aanpassingen van de facturatie.

Met de aanpassing wil het CJIB gebruik gaan maken van zogeheten betaalinstructies. Met de betaalinstructies wil het CJIB afstappen van het door hen actief afschrijven van de bedragen die met het CJIB afgerekend moeten worden. In plaats daarvan is het de bedoeling dat er, na ontvangst van een betaalinstructie, door de deurwaarder actief bedragen aan het CJIB worden overgemaakt. In de praktijk werkt dit als volgt. In een dossier wordt door de deurwaarder een bericht verzonden dat een bedrag aan het CJIB overgemaakt kan worden (bijv. TTA of afrekening). Het CJIB verwerkt dit bericht en zal daarna een betaalinstructie sturen. De betaalinstructie wordt via de reguliere berichtenstroom ingelezen bij de deurwaarder. Bij de originele opdrachtgeverrelatie in het dossier wordt de betaling verwerkt als ‘voldaan’ en overgeheveld naar de relatie die voor de betaalinstructie is aangemaakt. Via deze relatie zal de betaling (zoals bij reguliere opdrachtgevers) in een betaalbestand worden opgenomen en overgemaakt aan het CJIB.

Voor kantoren die géén zaken op het contract van november 2021 in behandeling hebben.

Om de betaalinstructies te kunnen verwerken is het van belang dat bij de opdrachtgeverrelaties die voor het CJIB gebruikt worden de instelling ‘crediteuren in betaalbestand’ (tabblad opdrachtgever bij de relatie) uit staat. Hiermee wordt voorkomen dat een TTA of afrekening direct wordt overgemaakt. Daarnaast zullen een aantal nieuwe relaties aangemaakt moeten worden die gebruikt worden om de betaalinstructies op te verwerken. Bij deze relaties moet de instelling ‘crediteur in betaalbestand’ op aan staan. Er zal per rekeningnummer dat gebruikt wordt door het CJIB een aparte relatie (van type opdrachtgever) aangemaakt moeten worden die naast de NAW-gegevens het gewenste IBAN heeft. Op het menu Speciale relaties > CJIB > IBAN – relaties kan een koppeling gemaakt worden met het IBAN en de daarbij horende relatie die voor de betaalinstructies gewenst is.

Voor kantoren die zowel zaken op het contract van november 2021 als daarvoor in behandeling hebben.

De relaties voor betaalinstructies zijn bij deze kantoren al in gebruik. Het enige dat deze kantoren hoeven te controleren is of bij de opdrachtgeverrelaties die voor de eerdere contracten worden gebruikt de instelling ‘crediteur in betaalbestand’ uit staat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Let op: voor Terwee en Plukze gaat de betaalinstructie niet gelden. De werking blijft daar ongewijzigd.

TIP: om de betalingen die op de oude en nieuwe manier worden verwerkt te kunnen onderscheiden is het verstandig om een aantal dagen geen betalingen over te maken/klaar te zetten voordat wordt overgestapt naar de betaalinstructies.