Terug naar overzicht

In vervolg op onze nieuwsbrief van 20 januari jl. hebben wij aanvullend nieuws over de kwartaalrapportage van het CJIB.

Zoals gezegd hebben wij contact met het CJIB gehad over een aantal vragen die wij over de rapportage hadden. Deze vragen zijn inmiddels allemaal door het CJIB beantwoord. Wij zijn dan ook druk bezig met het inrichten van de rapportage en deze zal in de eerstvolgende release worden meegenomen. Het CJIB is hiervan op de hoogte en heeft aangegeven dat zij tot die tijd geen kwartaalrapportages zullen opvragen.

Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om de eerder aangekondigde tussenoplossing niet verder te zullen ontwikkelen en ons volledig te concentreren op de definitieve rapportage.