Terug naar overzicht

De KBvG heeft alle gerechtsdeurwaarders verzocht om een lijst van schulden aan te leveren t.b.v. de Schuldenwijzer.

Hiervoor heeft Praclox recentelijk de specificaties ontvangen van de KBvG. We zijn hier direct mee aan de slag gegaan en hebben inmiddels een functie beschikbaar hiervoor. Deze bouwt voort op de speciale functies die we reeds gemaakt hadden voor de toeslagenaffaire, zie hiervoor onze eerdere nieuwsbrieven. Indien deze functies bij u nog niet geactiveerd zijn, dan kunt u dat alsnog laten doen. Zoals eerder gemeld rekent Praclox een bijdrage van 3 uur voor het (vele) werk dat we hier inmiddels in hebben zitten. 

Via deze link kunt u de handleiding van de nieuwe rapportagefunctie bekijken. De software is nog niet bij alle kantoren geïnstalleerd. Dat zullen we over de komende dagen uitvoeren, u ontvangt een e-mail wanneer dit is gebeurd. Hou er rekening mee dat de functie pas beschikbaar is een dag nadat we het geïnstalleerd hebben. Daarvóór bestaat de knop voor de rapportage al wel, maar deze bevat dan nog een oude versie uit februari 2021.