Wanneer u zaken doet met Praclox, slaat Praclox bepaalde gegevens over u op in haar systemen. Deze privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

Welke gegevens slaan we op van klanten?

  • Naam, adres en contactgegevens van het kantoor.
  • Contactpersonen, inclusief hun contactgegevens
  • Indien bekend, slaan we soms ook persoonlijke gegevens op zoals verjaardagen, geboortedata van kinderen en huwelijken.
  • Wanneer u zich registreert op onze website, slaan we uw naam en e-mailadres op. Dit noemen we expliciet, omdat het hier ook om niet-contactpersonen kan gaan.

Waarom slaan we deze gegevens op?

Een aantal gegevens hebben we nodig om regulier zaken met de klanten te doen, zoals contact leggen bij problemen en facturen versturen. Het account op de website wordt gebruikt om u nieuwsbrieven te sturen, om toegang te verlenen tot afgeschermde delen van de website en om u toegang te verschaffen tot een website waar u openstaande wensen kunt bekijken.

De persoonlijke gegevens slaan we op in onze agenda, om u op geschikte momenten te kunnen feliciteren.

Delen we deze gegevens ook?

Nee, Praclox deelt uw gegevens nooit met andere partijen. Indien ons door andere partijen daarom gevraagd worden, zullen we altijd contact met u opnemen om toestemming te vragen.

Heeft Praclox ook data van klanten op haar systemen staan?

Nee, Praclox wil in het geheel geen data vanuit de systemen van klanten op haar systemen hebben. Mocht het ooit nodig zijn dat data vanaf uw systeem naar Praclox overgezet wordt, dan zal dit vooraf met u afgestemd worden. Na gebruik zullen we deze data ook zo snel mogelijk weer verwijderen.

Worden gegevens op het zoekportal van Praclox opgeslagen?

Nee. Praclox biedt vanuit OthoMatic een portal om relaties te zoeken op internet. De zoekacties en resultaten worden niet binnen de website opgeslagen. De parameters waarmee gezocht wordt worden alleen binnen uw browsersessie vastgehouden.

Praclox kan in de data van klanten kijken. Hoe veilig is dat?

Alle medewerkers van Praclox hebben een geheimhouding getekend. En Praclox heeft met haar klanten een geheimhouding getekend. Daarmee is het administratief afgedicht. Verder werkt Praclox niet met tijdelijke krachten, maar hebben alle medewerkers een langdurige relatie met Praclox. Ook dit vermindert het risico van ‘lekken’ van gegevens.

Wanneer we op het scherm van een medewerker van de klant meekijken wordt dit niet opgenomen. Mocht dat ooit nodig of wenselijk zijn, dan zullen we dat vooraf met de betreffende medewerker bespreken. Hetzelfde geldt voor telefoongesprekken.

Worden er van andere soorten relaties ook gegevens opgeslagen?

Ja, van eventuele sollicitanten. Deze gegevens worden bij afwijzing binnen enkele maanden verwijderd. Indien we gegevens willen bewaren om eventueel in de toekomst te gebruiken, dan zullen we daar aan de sollicitant toestemming voor vragen.

Daarnaast slaan we van mogelijk toekomstige klanten ook gegevens op, gelijk aan onze klanten.

Wie is de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)?

Dat is Erik Gimbergh, bereikbaar via erik@praclox.nl. Indien u vragen heeft over het beheer van uw gegevens kunt u met hem contact opnemen.