Terug naar overzicht

Sinds 1 april is het mogelijk om via het SNG-portaal een beslag in te schrijven in het kentekenregister.

In de komende release van OthoMatic (juni 2021) zal dit ook vanuit OthoMatic mogelijk zijn. Tevens zal Praclox in deze release een functionaliteit opnemen om de handelswaarde van een auto op basis van het kenteken op te vragen, zodat voorkomen kan worden dat een beslag tot onvoldoende opbrengsten zal leiden. Voor details verwijzen we u naar de documentatie die bij het uitrollen van de release beschikbaar zal komen.