Terug naar overzicht

Voor de kantoren die gebruik maken van de berekening van de beslagvrije voet bieden we als service de nieuwe normbedragen. Hieronder volgen de schermen met de – volgens ons – juiste bedragen.

We moeten wel een voorbehoud maken: de gegevens zijn naar beste weten samengesteld, maar we geven geen garantie op de getallen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de gegevens.

Selecteer de Tabel Normen Beslagvrije Voet. Voeg hier een nieuwe periode toe waarvoor de gegevens van toepassing zijn:

BVVnormen2018periode

De betreffende gegevens zijn:

BVVnormen2018

Met de knop voor het kindgebonden budget zijn ook die gegevens in te voeren:

BVVnormen2018KGB