Terug naar overzicht

Voor de kantoren die gebruik maken van de berekening van de beslagvrije voet bieden we als service de nieuwe normbedragen. Hieronder volgen de schermen met de – volgens ons – juiste bedragen.

We moeten wel een voorbehoud maken: de gegevens zijn naar beste weten samengesteld, maar we geven geen garantie op de getallen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de gegevens.

Selecteer de Tabel Normen Beslagvrije Voet. Voeg hier een nieuwe periode toe waarvoor de gegevens van toepassing zijn (in dit geval 01/01/2019):

BVVperiodetabel

De betreffende gegevens zijn (bron: schuldinfo.nl en hetcak.nl):

BVV20190101

Let er op dat u via de knop rechts ook de parameters voor het kindgebonden budget invult. De exacte bedragen hiervoor hebben we -ondanks een uitgebreide speurtocht op internet- niet kunnen vinden. Alle links vermelden oude info, verwijzen naar 'maak een proefberekening bij de belastingdienst' of vermelden info die niet overeenkomt met die proefberekeningen. We zijn uitgegaan van de proefberekening van de belastingdienst. Op basis van vele testen en puzzelwerk zijn wij uitgekomen op de hieronder vermelde bedragen. Vanwege afrondingen is het mogelijk dat hier en daar een euro verschil met de exacte waarden bestaat. Mocht u informatie hebben over de exacte waarden, dan vernemen we die graag en zullen we die wederom rondsturen.

BVV20190101KGB