Terug naar overzicht

Voor de kantoren die gebruik maken van de berekening van de beslagvrije voet bieden we als service de nieuwe normbedragen. Hieronder volgen de schermen met de – volgens ons – juiste bedragen.

We moeten wel een voorbehoud maken: de gegevens zijn naar beste weten samengesteld, maar we geven geen garantie op de getallen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de gegevens.

Selecteer de Tabel Normen Beslagvrije Voet. Voeg hier een nieuwe periode toe waarvoor de gegevens van toepassing zijn (in dit geval 01/01/2019):

BVVperiodetabel

De betreffende gegevens zijn (bron: schuldinfo.nl en hetcak.nl):

BVV20190101

Let er op dat u via de knop rechts ook de parameters voor het kindgebonden budget invult.

Update eind januari 2019: we hebben eerder gemeld dat de exacte bedragen voor het kindgebonden budget niet gevonden konden worden. Inmiddels hebben we wel de gegevens kunnen vinden (hier), deze komen vrij goed overeen met de proefberekening van de belastingdienst en de berekening van de KBvG. Dank aan de klanten die ons hierop gewezen hebben. De waarden kunnen als volgt worden ingegeven:

BVV20190101KGB kopie