Terug naar overzicht

Voor de kantoren die gebruik maken van de berekening van de beslagvrije voet, bieden we als service de nieuwe normbedragen. Hieronder volgen de schermen met de – volgens ons – juiste bedragen.

We moeten wel een voorbehoud maken: de gegevens zijn naar beste weten samengesteld, maar we geven geen garantie op de getallen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de gegevens.

Selecteer de Tabel Normen Beslagvrije Voet. Voeg hier een nieuwe periode toe waarvoor de gegevens van toepassing zijn (in dit geval 01/01/2020). Vervolgens voert u de waarden in:

BVVnorm20200101

Per 1 januari 2020 zijn de bedragen voor onder de 21 gelijkgetrokken aan de bedragen voor 21-PGL. Let er op dat u via de knop rechts ook de parameters voor het kindgebonden budget invult (waarden uit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65478.html):

BVVnorm20200101KGB