Terug naar overzicht

Voor de kantoren die gebruik maken van de berekening van de beslagvrije voet bieden we als service de nieuwe normbedragen. Hieronder volgen de schermen met de – volgens ons – juiste bedragen.

We moeten wel een voorbehoud maken: de gegevens zijn naar beste weten samengesteld, maar we geven geen garantie op de getallen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de gegevens.

Selecteer de Tabel Normen Beslagvrije Voet. Voeg hier een nieuwe periode toe waarvoor de gegevens van toepassing zijn (in dit geval 01/07/2019):

De betreffende gegevens zijn (bron: schuldinfo.nl en hetcak.nl):

Voor zover ons bekend zijn alleen de basisnormbedragen (het bovenste deel van het scherm) aangepast, de rest is gelijk gebleven. Let er op dat u via de knop rechts ook de parameters voor het kindgebonden budget invult, deze zijn ook gelijk aan de gegevens van 01/07/2019: