Terug naar overzicht

Voor de kantoren die gebruik maken van de berekening van de beslagvrije voet, bieden we als service de nieuwe normbedragen per 1 juli 2020. Hieronder volgen de schermen met de – volgens ons – juiste bedragen.

We moeten wel een voorbehoud maken: de gegevens zijn naar beste weten samengesteld, maar we geven geen garantie op de getallen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de gegevens.

Selecteer de Tabel Normen Beslagvrije Voet. Voeg hier een nieuwe periode toe waarvoor de gegevens van toepassing zijn (in dit geval 01/07/2020). Vervolgens voert u de waarden in:

BVV20200701

Sinds 1 januari 2020 zijn de bedragen voor onder de 21 gelijkgetrokken aan de bedragen voor 21-PGL. U ziet dus vrij veel identieke bedragen staan. Let er op dat u via de knop rechts ook de (ongewijzigde) parameters voor het kindgebonden budget invult (waarden uit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65478.html):

BVVnorm20200101KGB

Vanaf het scherm voor de BVV-normen kunt u ook de tabel voor de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) beheren. Dit kan ook rechtstreeks vanaf het relatie-configuatiemenu met een knop. Deze tabel wijzigt soms onder invloed van de vakbonden en zou er momenteel zo uit moeten zien:

PGL

Let op: deze tabel wordt niet alleen gebruikt bij de berekening van de BVV, maar ook om bij een relatie aan te duiden (bv. met een kleurcode) of deze gepensioneerd is.