Terug naar overzicht

Het CJIB heeft aangegeven dat het vanaf maandag 23 januari 2023 de aanmaankosten in nieuw aan te leveren zaken niet meer zal aanleveren onder de post verhogingen, maar onder de post aanmaankosten.

Tijdens de voorbereidingen van deze wijziging heeft het CJIB ook aangegeven hoe de incassokosten voor platformen I en R gerekend mogen worden. De grondslag voor de berekening van de incassokosten mag volgens het CJIB over deze posten:

  • Boetebedrag
  • Schadevergoedingsmaatregel (speelt pas bij berichtenboek 3 later dit jaar)
  • Verhogingen (hier zaten eerder de aanmaankosten in)
  • Reeds betaald (deze post gaat in mindering)

Tot maandag 23 januari was met de reeds bestaande instellingen niet mogelijk om de incassokosten te berekenen zoals hierboven aangegeven, maar hiervoor is een update uitgebracht binnen OthoMatic. Wanneer binnen de 'Stuurgegevens deurwaarder' de grondslag (3e scherm van de instellingen) ingesteld wordt op “Boetebedrag - betaald” zal de grondslag samengesteld worden zoals hierboven is aangegeven.

De waarde “Boetebedrag - betaald” is dus eigenlijk "Boetebedrag + schadevergoedingsmaatregel + verhoging - betaald", hoewel de naam niet is gewijzigd. De betekenis van de overige waarden zijn ongewijzigd gebleven.

Met de komst van berichtenboek 3 dat later dit jaar uitgerold wordt zal het mogelijk zijn om per post aan te geven hoe de grondslag samengesteld mag worden en stappen we af van de huidige beperkte instellingen.