Terug naar overzicht

Eerder hebben wij laten weten dat het CJIB berichten, die eerder met een onjuist volgnummer waren verzonden, opnieuw heeft aangeboden met het juiste volgnummer. Dit betroffen de verwerkingsberichten die met een onjuist volgnummer waren verzonden. Bij een aantal kantoren hebben wij gezien dat hiermee een groot deel van de problemen met volgnummers is opgelost, maar nog niet alle problemen.

 

Update volgnummers

Een aantal kantoren hebben ook andere soorten berichten (o.a. betaalinstructies) ontvangen met een onjuist volgnummer. Het CJIB is op dit moment nog aan het onderzoeken welke andere soorten berichten met een onjuist volgnummer zijn aangeboden, met als doel ook deze bestanden met een juist volgnummer aan te bieden. Het is nog niet bekend op welke termijn dit opgelost zal worden.

 

Oproep

Heeft u bestanden die niet ingelezen kunnen worden omdat er een melding volgt over het volgnummer, controleer dan het volgnummer in het dossier. U kunt in het dossier via CJIB-data > Uitwisseling controleren welk volgnummer (inkomend) als laatste is verwerkt. Als dit volgnummer groter of gelijk is aan het bestand dat u niet kunt verwerken, neem dan contact met ons op. Bij voorkeur via de e-mail met daarin de locatie waar bestanden staan die niet verwerkt kunnen worden. Als dit volgnummer lager is dan het bestand dat u niet kunt verwerken zijn er mogelijk berichten nog niet verwerkt. Controleer dan of alle bestanden die zijn gedownload, ook zijn ingelezen.

 

Let op: de bestanden die niet ingelezen kunnen worden, willen we niet via de e-mail ontvangen.