Terug naar overzicht

Op 1 juli 2021 worden de Btag-tarieven gewijzigd. In de nieuwste release van OthoMatic (2105) is een functie toegevoegd om het tarief richting debiteur te wijzigen o.b.v. het KBvG-artikelnummer.

Hiervoor zijn twee zaken vooraf te controleren (wellicht heeft u deze reeds goed staan omdat dit bij andere functies ook gebruikt kan worden):

  1. De tabel KBvG artikelnummers dient actueel en compleet te zijn. Deze tabel kan gewijzigd worden via Management > Boekhouding / financieel > KBvG artikelnummers.
  2. Er dient een koppeling te zijn tussen de mutatiecodes en het KBvG-artikelnummer uit bovenstaande tabel. Dit doet u door bij de mutatiecodes die onder het Btag vallen (en die u dus wilt indexeren) een KBvG-artikelnummer op te geven. Dat kan via Management > Boekhouding / financieel > Explootnamen/mutatiecodes.

De indexeringsfunctie kan gestart worden via Management > Managementfuncties >  Wijzigen tarief o.b.v. KBvG-artikelnummer. Hier worden de KBvG artikelnummers getoond, met een aanduiding hoeveel mutatiecodes daaraan gekoppeld zijn. Met de knop bovenaan kunt u de nieuwe tarieven direct invoeren en daarna controleren. Let op: Praclox heeft getracht deze tarieven zorgvuldig aan te leveren maar draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten. Met de knop rechtsonder kunt u de nieuwe tarieven direct doorvoeren naar de mutatiecodes. Er volgt daarbij eerst nog een controlelijst in Excel, zodat u het kunt controleren.

IndexerenBtag

Denkt u er aan dat eventueel afwijkende tarieven naar uw opdrachtgevers opgeslagen kunnen zijn in een afrekentarief. Indien deze aangegeven zijn als percentage van het debiteurentarief wijzigen ze automatisch mee, maar indien ze als harde waarde zijn ingegeven dient u de tarieven ook te controleren.

Btag-tarieven per 1 juli 2021