Terug naar overzicht

Diverse klanten van Praclox maken gebruik van het neurale netwerk van NeurOp, waarmee bij de start van een dossier de kans van incasseren bepaald kan worden. Dit netwerk dient periodiek getraind te worden met recente data van afgesloten zaken.

Binnenkort is dit weer het geval. We zullen bij de deelnemende kantoren eind oktober de data verzamelen om de training uit te voeren.


Indien u nog geen gebruik maakt maar wel interesse heeft om gebruik te maken van het NeurOp-netwerk, dan is dit een goed moment om hier actie op te ondernemen. We kunnen uw data in dat geval meenemen voor het trainen van het netwerk. NeurOp kan daarmee een overzicht produceren hoe het netwerk de score op uw data zou hebben bepaald, in relatie tot de daadwerkelijke uitkomsten. Zo kunt u zien hoe het netwerk presteert op uw data. U kunt uw interesse kenbaar maken via erik@praclox.nl.

 

Voor alle kantoren die meedoen in de hertraining is het belangrijk dat de tabel voor uniforme typering van dossiers goed gevuld is. Dat geldt dus zowel voor kantoren die reeds gebruik maken van NeurOp, als voor nieuwe kantoren. Deze tabel vindt u in OthoMatic via Management > Dossiers > Type vordering (externe aanduiding)