Terug naar overzicht

Praclox gaat over op een nieuw telefoonnummer! Vanaf heden zijn we bereikbaar op nummer 088-2053300.

Het oude nummer (0183-638191) blijft nog enige tijd actief, op dit nummer zijn we voorlopig ook nog bereikbaar. Maar we verzoeken u vooral het nieuwe nummer te gaan gebruiken.

Achter het nieuwe nummer schuilt ook een nieuwe telefooncentrale. Hiermee introduceren we een aantal voordelen, zoals betere bereikbaarheid onderweg en directe aankiesnummers voor medewerkers. Voor algemene vragen verzoeken we u zoveel mogelijk het algemene nummer te gebruiken. Heeft u echter een vast aanspreekpunt, of een bepaalde aanpassing waarover u met een specifieke Praclox-medewerker communiceert, dan kunt u van deze medewerker een rechtstreeks nummer verkrijgen.