Terug naar overzicht

Per 1 januari 2024 wijzigen de Btag-tarieven. In OthoMatic bestaat een functie om het tarief richting debiteur te wijzigen o.b.v. het KBvG-artikelnummer.

Hiervoor zijn twee zaken vooraf te controleren (wellicht heeft u deze reeds goed staan omdat dit bij andere functies ook gebruikt kan worden):

  1. De tabel KBvG artikelnummers dient actueel en compleet te zijn. Deze tabel kan gewijzigd worden via Management > Boekhouding / financieel > KBvG artikelnummers. U hoeft hier nog niet de nieuwe tarieven in te voeren (zie hieronder).
  2. Er dient een koppeling te zijn tussen de mutatiecodes en het KBvG-artikelnummer uit bovenstaande tabel. Dit doet u door bij de mutatiecodes die onder het Btag vallen (en die u dus wilt indexeren) een KBvG-artikelnummer op te geven. Dat kan via Management > Boekhouding / financieel > Explootnamen/mutatiecodes.

De indexeringsfunctie kan gestart worden via Management > Managementfuncties >  Wijzigen tarief o.b.v. KBvG-artikelnummer. Hier worden de KBvG artikelnummers getoond, met een aanduiding hoeveel mutatiecodes daaraan gekoppeld zijn. Met de knop rechtsbovenaan kunt u de nieuwe tarieven direct invoeren en daarna controleren.

Let op 1: Praclox heeft getracht deze tarieven zorgvuldig aan te leveren maar draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten.
Let op 2: De nieuwe tarieven staan nog niet bij alle klanten. Deze worden de komende dagen met een update bijgewerkt, vanaf dat moment staat 2024 op de knop vermeld. U kunt de nieuwe tarieven desgewenst ook handmatig invoeren, als u hierop niet wenst te wachten.

Met de knop rechtsonder kunt u de nieuwe tarieven direct doorvoeren naar de mutatiecodes. Er volgt vooraf nog een controlelijst in Excel, zodat u het kunt controleren voordat het doorgevoerd wordt.

  • Denkt u er aan dat eventueel afwijkende tarieven naar uw opdrachtgevers opgeslagen kunnen zijn in een afrekentarief. Indien deze aangegeven zijn als percentage van het debiteurentarief wijzigen ze automatisch mee, maar indien ze als harde waarde zijn ingegeven dient u de tarieven ook te controleren.

  • De tarieven voor bevragingen zoals DBR, UWV, RDW etc. wijzigen ook. Deze kunt u aanpassen bij de standaardactie die bij een bevraging wordt uitgevoerd. In de tabel Management > SNG (beheer) > Berichttype en terugmeldingen kunt u vinden welke standaardactie wordt uitgevoerd bij een bevraging. Bij deze standaardactie kunt u vervolgens het tarief wijzigen.

Zie voor de exacte tarieven: Btag-tarieven op de KBvG-site