Terug naar overzicht

Er zijn in de periode rond de jaarwisseling diverse zaken die uw aandacht vragen:

 • De uitgestelde indexering griffierechten van 2023 van 10,29% wordt definitief geschrapt. Daarnaast wordt de indexering voor 2024 verlaagd van 4,57% naar 1,83%. Hierdoor stijgen de griffierechten slechts licht. De nieuwe tarieven kunt u invoeren via Management > Boekhouding/financieel > Griffierecht. Indien u ook voorschotten bij opdrachtgevers vraagt, gebaseerd op de exacte waarden van het griffierecht, dan vindt u op hetzelfde menu een knop voor de tabel Voorschot.

 • De wettelijke rente wijzigt per 1 januari van 6 naar 7 procent. Dat kunt u invoeren via Management > Boekhouding/financieel > Rente.

 • De indexering voor alimentatie bedraagt van 2023 naar 2024 6,2%. Dit kunt u invoeren via Management > Boekhouding/financieel > Indexering alimentatie. Bij het automatisch ophogen van de huur kijkt de software per dossier naar de Soort zaak die in een dossier staat. In het geval dat daar het vinkje 'alimentatie' AAN staat zal de software het huurbedrag indexeren bij ophogen van de periode waarin de ingangsdatum van de indexering valt. Het huidig huurbedrag wordt geïndexeerd en wordt voor alle volgende huurophogingen gebruikt. Op het moment dat een ophoging plaatsvindt MET indexering, wordt dat in de omschrijving van de regels in het scherm Termijnen vermeld, zodat duidelijk is dat het bedrag geïndexeerd is. Zoek voor meer uitleg naar 'Alimentatie' op de online help van OthoMatic.

 • Als u een exploot aanmaakt voordat u de mutatiecodes indexeert én het exploot aanbrengt na die tijd, is het van belang rekening te houden met het onderstaande.
  - Als een exploot via de mobiele deurwaarders-app 'OthoRoute' wordt geboekt, wordt het tarief van het exploot bepaald op het moment van boeken. Deze exploten zullen dus geboekt worden tegen het nieuwe tarief. Aandachtspunt hierbij: er is een instelling bij de stuurgegevens van OthoExpoot waarmee het tarief (en daarmee documentvelden waarin explootkosten zitten) opnieuw bepaald wordt bij het printen. Hiermee  kunt u zorgen dat documenten die in 2023 worden gemaakt maar in 2024 worden geprint ook het nieuwe tarief vermelden.
  - Als een exploot niet via de app wordt geboekt, wordt het tarief al bepaald en vastgelegd op het moment van het aanmaken van het explootdocument. Deze exploten zullen dus geboekt worden tegen het oude tarief.
  - Bij het handmatig verwerken van exploten is het uiteraard altijd mogelijk om het te boeken tarief nog te wijzigen.

 • Indien de nieuwe versie van OthoMatic nog niet live staat bij u rond de Kerst, dan zouden we graag vernemen of u tussen kerst en oud & nieuw een dag dicht bent. Dat vormt voor Praclox namelijk een mooie kans om tijdens onze kantoortijden de versie live te zetten.