Terug naar overzicht

Bij een van onze grotere klanten is recentelijk een security-test (een zogenoemde 'penetratietest') uitgevoerd.

Als onderdeel hiervan is ook OthoOnline getest. De resultaten laten zien dat dat de beveiliging zeer goed op orde is. Dit is in lijn met de penetratietesten die Praclox zelf in het kader van haar ISO-27001-certificering periodiek laat uitvoeren. De testers vermelden specifiek: "toont een hoog volwassenheidsniveau van de webapplicatie op het gebied van autorisatiecontrole". 

Uiteraard zijn wij en de betreffende klant zeer verheugd met dit resultaat. Het laat zien dat onze investeringen in OthoOnline hun vruchten afwerpen.