Terug naar overzicht

Onder de naam Inc.Sight lanceert Praclox een datawarehouse-oplossing voor haar klanten, gericht op inzicht, sturing en forecasting.

Wat is een datawarehouse? Volgens Wikipedia is dit 'een gegevensverzameling die in een dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad-hocvragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast worden.' Het is dus een additionele database (naast OthoMatic) die op een dusdanige manier wordt gevuld vanuit OthoMatic dat hieruit snel en eenvoudig gerapporteerd en geanalyseerd kan worden.

Hoezo deze naam? Ten eerste: Inc.Sight klinkt als 'insight', hetgeen meteen het doel aangeeft. We willen u helpen met het verkrijgen van meer inzicht. In de operationele processen binnen uw kantoor, in de financiële status van uw kantoor, in het effect van de acties die u uitvoert. Omdat Praclox het bronsysteem (OthoMatic) als geen ander kent, kunnen de rapportages en analyses zeer nauw aansluiten bij wat er in uw administratie bijgehouden wordt. Geen onduidelijke omzetting, geen missende gegevens. 
Ten tweede: de naam refereert ook aan 'zicht op incasso'. Doordat Inc.Sight 'powered by Praclox' is, is er veel kennis beschikbaar over hoe kantoren hun data vullen en gebruiken. Er kan daarmee op een uniforme manier gekeken worden naar de resultaten van uw kantoor. Benchmarking tussen kantoren dus, geanonimiseerd maar in de wetenschap dat dit echt appels met appels en peren met peren vergelijkt.

Wat kan ik verwachten? Inc.Sight is momenteel in de pilotfase, waarbij met deurwaarderskantoor Van Es uit Rotterdam een 'proof of concept' is opgezet. De eerste fase is gericht op rapporteren, het bieden van inzicht in wat er gebeurt en gebeurd is. De volgende fase zal dieper graven en zich richten op waarom het gebeurd is. In een latere fase willen we vervolgens ook de toekomst daarin betrekken: kunnen we op basis van de aanwezige gegevens voorspellen wat er gaat gebeuren? Qua uitvoering mikken we op zoveel mogelijk ‘plug & play’, zodat u zich kunt focussen op het gebruik. Voor het maken van de rapportages gaan we gebruikmaken van PowerBI, een krachtige tool van Microsoft.

Heeft u interesse? Dan kunt u dit al kenbaar maken bij Praclox. Begin 2020 zullen we met meer gedetailleerde informatie komen omtrent deze aanbieding. Inc.Sight is opgezet in samenwerking met Sander Boon, die jarenlange ervaring heeft in de directie van een deurwaarderskantoor. Hij weet als geen ander de vertaling te maken vanuit de praktijk naar de techniek van het rapporteren.