Terug naar overzicht

Allereerst willen wij starten met een waarschuwing, die ook bij eerdere inleesacties is gegeven: indien u het in te lezen bestand opent met Excel, sla het bestand dan niet op vanuit Excel. Bij dat opslaan wordt het bestand namelijk zo gewijzigd dat het niet meer goed ingelezen wordt.

 

Er zijn twee mogelijkheden om het huidige bestand te verwerken:
1 - Simpelweg inlezen.
2 - Eerst de situatie van 25 maart terugzetten door dat bestand (met de naam XXXXX_20210325; XXXXX is uw aansluitcode) te hernoemen naar XXXXX_20210622.csv en dat bestand in te lezen. Daarna kunt u dan het nieuwe bestand inlezen.
De tweede optie geeft u de meest eenvoudige manier om de BSNs te selecteren die uitgevallen zijn, aangezien de vergelijking dan mogelijk is tegen het bestand van 25 maart. We adviseren dan ook om methode 2 te gebruiken.

 

In beide gevallen zal de definitieve situatie van de debiteuren uiteindelijk correct zijn. De inleesfunctie beoordeelt namelijk wat de huidige situatie is van de debiteur en past de moratoriumdatum daarop aan. Voor debiteuren die in het bestand van 5/5 verkeerd waren opgenomen of weggelaten zult u wel meerdere aantekeningen zien, de laatste aantekening vermeldt daarbij de juiste status.

 

Wie moeten gebeld worden dat de invordering weer wordt opgestart, conform de belinstructie?
- Indien u de 2e inleesmethode gebruikt heeft, kunt u eenvoudig van het scherm voor ‘Acties op ingelezen bestanden’ de functies voor Uitstroom dossiers of BSN gebruiken. Selecteer daarbij het meest recente bestand!
- Indien u de 1e inleesmethode gebruikt heeft, kunt u de uitvallijst van 5/5 te gebruiken plus de uitvallijst van 23/6 (steeds het juiste bestand selecteren). U dient voor die eerste lijst dan wel per debiteur te bekijken of deze in het bestand van 23/6 niet alsnog is goedgekeurd als gedupeerde. Dat is te zien in de aantekeningen bij de debiteur.

 

Daarnaast heeft u op 5/5 wellicht een actie uitgevoerd op de uitgevallen gedupeerden die niet op de lijst van 5/5 stonden.
- Aan hen waarbij dat onterecht was is (wellicht, afhankelijk van uw acties) gemeld dat zij niet onder het moratorium vallen. U kunt deze debiteuren vinden door de uitvallijst van 5/5 te vergelijken met de aangeleverde gedupeerden van 23/6.
- Daarnaast zijn er gedupeerden die niet op deze lijst stonden en waarbij dat terecht was. Zij staan nu wederom niet op de lijst van 23/6. Door het opnieuw inlezen van het bestand van 25 (inleesactie 2) zullen zij wederom switchen naar de uitvalstatus. U kunt er dus rekening mee houden dat u hen wellicht dubbel informeert.
- Let wel: sommige gedupeerden in het bestand van 23/6 zijn nog steeds in een ‘onbepaalde status’: groep D uit de brief van de KBvG met datum 4 april 2021.