Terug naar overzicht

Diverse van onze klanten zijn afgelopen week bezig geweest met de implementatie van de WKI. Hieruit volgde een wens, die we urgent hebben ingevuld.

De wens komt voort uit de eis in de WKI dat aan de debiteur gespecificeerd dient te worden: "de hoogte van de verschuldigde rente, de rentepercentages en tijdvakken waarover de rente is berekend en de grondslag voor de berekende rente". Dit was met de beschikbare documentvelden niet te bereiken. We hebben het nieuwe veld DOS:RENTECOMPONENTEN gemaakt en deze afgelopen weekend geïmplementeerd bij onze klanten. Het veld geeft een specificatie van facturen, termijnen en vaste rente in de volgende vorm:

 

VASTE RENTE 25.00, gerekend voor de start van dit dossier.
01/01/2017 - FACTUUR Verkoop-16010465: Rente 10.00000 % over 348.67.
01/01/2017 - FACTUUR Verkoop-16010306: Rente H over 84.92.
01/01/2017 - FACTUUR Verkoop-16010254: Rente W over 153.67 t/m 01/03/2020.
01/02/2017 - FACTUUR Verkoop-16010699: Rente E over 153.67.
01/02/2017 - FACTUUR Verkoop-16010676: Rente 3.00000 % over 84.92.
01/03/2017 - RENTECOMPONENT: Rente W over 84.92.
01/03/2017 - RENTEDRAGENDE KOSTEN: Rente 3.00000 % over 153.67.
02/02/2018 - TERMIJN: Rente 9.50000 % over 162.55.
03/02/2018 - TERMIJN: Rente 9.50000 % over 81.02.

 

Bij facturen wordt het factuurnummer vermeld, bij termijnen alleen de datum. Voor facturen is de vervaltermijn opgeteld bij de factuurdatum, aangezien de rente dan start. Voor facturen die gespecificeerd zijn als rentecomponent of rentedragende kosten wordt dit ook vermeld. Indien u de aanduidingen in hoofdletters graag anders ziet, kunt u deze met de OthoMatic-functie 'vertalen' omzetten naar andere teksten.

 

Onder bovenstaande opsomming wordt een tweede tekstblok geplaatst, waarvan de delen alleen getoond worden indien deze in het dossier van toepassing zijn, bijvoorbeeld:

 

Opmerkingen over de rente:
- W = Wettelijke rente met een opslag van 2.00000%.
- H = Wettelijke handelsrente met een opslag van 2.00000%.
- E = Rente bepaald via een door de eiser bepaalde tabel
* In de periode 01/01/2020 tot 01/01/2021 geldt voor alle rentecomponenten een afwijkende rente van 3.00000%.
* In de periode 01/01/2021 tot 01/03/2021 geldt voor alle rentecomponenten een afwijkende rente van 4.00000%.
* Componenten met een vaste rente worden gemaximeerd door de WCK.
* De rente in dit dossier is gemaximaliseerd op 250.00.
* Boete van 2.00000% per 1 maand(en) met een minimum van 300.00 vanaf 30/12/2016 . Dit wordt verwerkt in de rente.

 

De titel 'Opmerkingen over de rente:' wordt alleen getoond indien er een opmerking te maken is. Allereerst worden de aanduidingen W/H/E uitgelegd, als ze voorkomen in de opsomming. Daarna worden alle bijzondere situaties vermeld. De getoonde regels over de periode komen voort uit de mogelijkheid om per dossier een eigen rente-tabel in te voeren. Alle percentages worden met 5 decimalen vermeld, dit zullen we in de volgende grote release van OthoMatic oplossen, maar was nu helaas niet te voorkomen.

 

Indien de rente in een dossier gefixeerd is, wordt de gehele opsomming achterwege gelaten en wordt het veld gevuld met "De rente in dit dossier is gefixeerd op een vast bedrag." Indien er geen rentecomponenten zijn, wordt het veld gevuld met "Er zijn geen rentecomponenten."

 

U kunt dit veld plaatsen onder de specificatie van de vordering in documenten. Als u gebruik maakt van een documentveld dat de specificatie van meerdere dossiers onder elkaar toont (bv. een veld DOSSIERSPECIFICATI_MULTI o.i.d.), dan kunt u het ook opnemen binnen deze opsomming zodat het per dossier getoond wordt.

 

We verwachten hiermee tegemoet te komen aan de vereisten van de WKI. Dit is onder enige tijdsdruk tot stand gekomen, dus we vernemen graag opmerkingen tot uitbreiding of verbetering van dit documentveld.