Terug naar overzicht

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening brengt een wijziging voor de berekening van de incassokosten. Praclox heeft dit voor haar klanten reeds in OthoMatic verwerkt.

De datum van inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend. Toch hebben we besloten het in de deze release (2305) op te nemen. Het is namelijk mogelijk dat de besluitvorming opeens snel gaat, zodat het vóór de volgende release al benodigd is. De datum van inwerkingtreding kunt u zelf ingeven in OthoMatic.

De WKI zorgt voor een wijziging bij het rekenen van incassokosten over periodiek verschuldigde bedragen. OthoMatic heeft daarvoor de 'verdere termijnen' in het dossier. De nieuwe functionaliteit kijkt ook alleen naar de termijnen, dus indien u de gewoonte heeft om termijnbetalingen in de facturen op te nemen is een aanpassing van het proces nodig. 

Voor verdere informatie verwijzen we naar de documentatie van de komende release.