Terug naar overzicht
  • U definieert van tevoren de wijken waarin u exploten rijdt. Voor bulkadressen (bv. banken) kunt u een aparte 'wijk' van een enkel adres aanmaken.
  • Bij het aanmaken van exploten worden deze direct in de juiste wijk geplaatst. Hierbij kunt u aangeven wat de voorkeursdatum en/of fatale datum is, bijvoorbeeld op basis van de geldigheidsdatum van de genomen BRP informatie.
  • In de werkvoorraad ziet u direct in welke wijken er exploten zijn met een streefdatum of fatale datum die op het punt staat te vervallen. Hierdoor kunt u prioriteit geven aan deze wijken en/of exploten.
  • U heeft met OthoExploot altijd overzicht in de werkvoorraad en urgenties. U kunt de voorraad ook visueel bekijken op een kaart in Google Maps.