OthoExploot

Ontdek de voordelen van OthoExploot

Eenvoudig exploten beheren

Bent u veel tijd kwijt met het maken van routes? Of heeft u soms moeite om exploten terug te vinden in de stapels klaarliggende routes?

Dan heeft Praclox de oplossing: OthoExploot, eventueel in combinatie met de mobiele app OthoRoute. Met OthoExploot heeft u volledige controle over uw explotenstroom.

Voor de realisatie van het e-derdenbeslag is ook gebruik gemaakt van de kracht van OthoExploot. Hierdoor is het eenvoudig om exploten toe te voegen of te verwijderen uit het elektronische traject. En de gegevens in de beslagen worden via OthoExploot aangevuld met de juiste deurwaarder en datum.

Voordelen OthoExploot

 
1
Exploten digitaal bewaard tot u ze gaat uitbrengen
 • U definieert van tevoren de wijken waarin u exploten rijdt. Voor bulkadressen (bv. banken) kunt u een aparte 'wijk' van een enkel adres aanmaken.
 • Bij het aanmaken van exploten worden deze direct in de juiste wijk geplaatst. Hierbij kunt u aangeven wat de voorkeursdatum en/of fatale datum is, bijvoorbeeld op basis van de geldigheidsdatum van de genomen BRP informatie.
 • In de werkvoorraad ziet u direct in welke wijken er exploten zijn met een streefdatum of fatale datum die op het punt staat te vervallen. Hierdoor kunt u prioriteit geven aan deze wijken en/of exploten.
 • U heeft met OthoExploot altijd overzicht in de werkvoorraad en urgenties. U kunt de voorraad ook visueel bekijken op een kaart in Google Maps.
Alle voordelen
2
Routeplanning geïntegreerd
 • U kunt de route handmatig bepalen. Ook kunt u met een enkele klik de exploten op volgorde van de postcode leggen.
 • De route kan echter ook optimaal worden bepaald via een extern routeplanningspakket. Dit is de planning zoals ook door Transport Logistiek Nederland gebruikt wordt. Hiervoor betaalt u per keer zeer geringe kosten (circa 1 euro per planning). U ziet direct hoe lang de route duurt en kunt er eventueel nog exploten uit halen of aan toevoegen.
 • Tevens is het mogelijk de route te muteren via een interactieve kaart, zodat u exploten kunt toevoegen aan of verwijderen uit de route. U kunt er dus voor kiezen een exploot buiten de gekozen wijk 'toch even mee te pakken'.
 • Het kiezen en plannen van een route kost slechts enkele handelingen en gaat zeer snel. OthoExploot kan daarbij automatisch controleren op de ouderdom van een BRP-bevraging.
Alle voordelen
3
Exploten compleet met alle bijlagen geprint (direct op pad)
 • Bij het beheer van documentsjablonen kunt u al aangeven welke bijlagen er bij een document (exploot) horen. Dit is nog te wijzigen door de medewerker die het exploot aanmaakt.
 • De bijlagen kunnen in verschillende hoeveelheden geprint worden. Kopiëren is niet meer nodig.
 • In de exploten zijn de uitbrengdatum en het deurwaardersrelaas (heb-ik tekst) reeds gevuld. Schrijven, typen of stempelen is niet nodig.
Alle voordelen
4
Exploten onderweg verwerken met OthoRoute
 • In de app OthoRoute liggen de exploten op dezelfde volgorde als de papieren exemplaren. Met een enkele klik geleidt uw navigatie in de telefoon u naar het volgende adres. U kunt ook op een kaartje alle exploten zien, met zelfs daarbij de overige adressen waar actieve dossiers zijn.
 • Na uitbrengen geeft u in de app aan hoe deze is uitgebracht. Optioneel kunt u ook in de app een digitale handtekening zetten, gelijk aan afleveringen door pakketbezorgers. Bij bulkadressen (bv. banken) kunt u alle uitgebrachte exploten in 1 keer afmelden.
 • Via uw mobiele verbinding wordt op kantoor direct het dossier bijgewerkt: de kosten zijn geboekt, het repertoir wordt bijgewerkt en er wordt een aantekening in het dossier gemaakt. Bij het boeken kan vervolgens automatisch een vervolgexploot gemaakt worden (bv. de overbetekening).
 • De app is optioneel. Maar ook zonder de app biedt OthoExploot vele voordelen!
Alle voordelen
5
Alle dossiergegevens ter beschikking binnen OthoRoute
 • Het gehele dossier is te raadplegen, inclusief alle documenten. Aan de deur heeft u dus antwoord op alle vragen. En mochten contactgegevens niet kloppen, dan kunt u deze binnen de app corrigeren.
 • U kunt aantekeningen maken in het dossier. Deze zijn door medewerkers op kantoor direct in te zien. Ook kunt u een compleet bezoekverslag invoeren, op basis van een zelf te definiëren sjabloon. Of een regeling afspreken en invoeren.
 • Zelfs foto's of gesproken aantekeningen (dictaten) kunnen direct aan het dossier gekoppeld worden.
Alle voordelen
6
Opdrachtgevers realtime te informeren
 • Dit is ook zonder OthoExploot bestaande functionaliteit in OthoMatic: bij het maken van een boeking wordt direct een e-mail of SMS-bericht klaargezet. Geen noodzaak meer om te bellen. En dus geen kans dat het vergeten wordt!
 • Uiteraard is per opdrachtgever in te stellen of een bericht gewenst is.
Alle voordelen
7
Minimale afronding na terugkomst op kantoor
 • Niet-uitgebrachte exploten worden teruggeplaatst in de werkvoorraad.
 • Indien de app OthoRoute niet gebruikt is, worden de uitgebrachte exploten geboekt met ingave van de manier van uitbrengen. Ook in dat geval kan een vervolgexploot meteen aangemaakt worden.
 • De (originele) exploten worden geprint en voorzien van een handtekening. Hierbij worden niet alle bijlagen nog een keer geprint, alleen diegenen waarbij dat expliciet van tevoren is bepaald. De getekende originelen worden vervolgens gescand en automatisch gekoppeld aan de boeking en de repertoirgegevens.
 • Optioneel: de deurwaarder kan ook de originelen meenemen op de route. In dat geval hoeft bij terugkomt uiteraard niet meer geprint te worden, maar zijn de originelen direct te scannen.
 • Optioneel: het tekenen kan ook gebeuren met een digitale handtekening. Dan hoeft er niet meer geprint te worden. In combinatie met de app OthoRoute zijn er in dat geval helemaal geen handelingen meer nodig na terugkomst.
Alle voordelen
8
En dat alles tegen geringe kosten!
 • OthoExploot is zonder extra kosten beschikbaar in OthoMatic, zoals vrijwel alle mogelijkheden binnen OthoMatic.
 • De app OthoRoute valt onder de online uitbreidingen, hiervoor zijn wel extra kosten verschuldigd. Dit bestaat uit een eenmalige bijdrage, plus een jaarlijkse onderhoudsvergoeding. Bij de eenmalige bijdrage zit uiteraard ook ondersteuning bij het inrichten en ingebruiknemen.
 • Met de jaarlijkse bijdrage zorgt Praclox dat de app ook bij alle wijzigingen van Android en iOS blijft werken. En we ontwikkelen steeds weer nieuwe features.
Alle voordelen