Terug naar overzicht
  • Niet-uitgebrachte exploten worden teruggeplaatst in de werkvoorraad.
  • Indien de app OthoRoute niet gebruikt is, worden de uitgebrachte exploten geboekt met ingave van de manier van uitbrengen. Ook in dat geval kan een vervolgexploot meteen aangemaakt worden.
  • De (originele) exploten worden geprint en voorzien van een handtekening. Hierbij worden niet alle bijlagen nog een keer geprint, alleen diegenen waarbij dat expliciet van tevoren is bepaald. De getekende originelen worden vervolgens gescand en automatisch gekoppeld aan de boeking en de repertoirgegevens.
  • Optioneel: de deurwaarder kan ook de originelen meenemen op de route. In dat geval hoeft bij terugkomt uiteraard niet meer geprint te worden, maar zijn de originelen direct te scannen.
  • Optioneel: het tekenen kan ook gebeuren met een digitale handtekening. Dan hoeft er niet meer geprint te worden. In combinatie met de app OthoRoute zijn er in dat geval helemaal geen handelingen meer nodig na terugkomst.